En handbok för studiehandledare

Handbok för studiehandledare, rektorer och ämneslärare som arbetar med nyanlända elevers förutsättningar att nå målen i skolan

Det saknas en statlig utbildning för studiehandledare i Sverige vilket försämrar nyanlända elevers förutsättningar att nå målen i skolan. Madeleine Médoc och Linda Andersson har skrivit en handbok för studiehandledare, rektorer och ämneslärare kring studiehandledning.

Madeleine Médoc är doktorand på Linnéuniversitetet och medförfattare till handboken är Linda Andersson som är verksam som integrationssamordnare i Alvesta kommun. De har båda lång erfarenhet av att arbeta med nyanlända och flerspråkiga elevers lärande. 

Båda har arbetat som chefer för såväl modersmålsundervisning som studiehandledning. De har också arbetat med förberedelseklasser där Linda har undervisat i desamma. Hon har också arbetat som verksamhetsutvecklare. Madeleine har arbetat som undervisningsråd på Skolverket med fokus modersmål och studiehandledning och dessutom tagit fram Skolverkets stödmaterial om studiehandledning på modersmål med en annan kollega.

Handboken ger dig olika modeller för studiehandledning, förslag på hur samarbetet med klasslärare och ämneslärare kan se ut, en presentation av nyanländas lärande, beskrivningar av läroplanernas uppbyggnad samt lagar och regler som du måste följa och förhålla dig till.

Boken har en tydlig struktur med frågor och svar som är samlade under sex rubriker:

* Studiehandledning på modersmålet
* Studiehandledarens uppdrag
* Planera för studiehandledning
* Genomföra studiehandledning
* Arbeta med flerspråkiga elever
* Studiehandledarens ansvar
* Så fungerar skolan

Boken passar främst dig som arbetar som studiehandledare, men även andra berörda inom grundskolan och gymnasieskolan. Delar av boken kan också användas inom utbildningar för vuxnas lärande. Som skolledare kan du läsa handboken för att få kunskap om vilka frågor som ofta uppkommer i verksamheten kring studiehandledning och studiehandledaruppdraget. Som klasslärare och ämneslärare får du till exempel svar på hur ansvarsfördelningen mellan dig och studiehandledaren kan se ut.

En handbok för studiehandledare ges ut av bokförlaget Natur & Kultur.

Kontakt

Hör gärna av dig om du har några frågor!

Madeleine Médoc
E-post: madeleine.medoc@lnu.se
Linda Andersson
E-post: linda.la.andersson@gmail.com