Student framför dator.

Student! Har vi din rätta e-postadress?

Glöm inte att kolla dina kontaktuppgifter i ”Mitt Ladok".

För att inte missa information är det viktigt att du anger vilken e-postadress du vill att Linnéuniversitetet ska kontakta dig via. 

Uppdatera dina kontaktuppgifter här.