tidningar

Hat och hot tystar svenska journalister

Idag den 3 maj uppmärksammas Pressfrihetens dag världen över. Så även i Sverige, där pressfriheten nyligen nedgraderades en placering i Reportrar utan gränsers årliga pressfrihetsindex. Även om placeringen fortfarande är i topp, är motiveringen till tappet anmärkningsvärd. Sverige tappar en placering med hänvisning till ökade trakasserier mot journalister, till stor del på nätet.

I alla tider har journalister fått räkna med kommentarer, bli ifrågasatta, utskällda, eller baktalade. Men det vi ser nu är en situation där det inte längre finns några gränser för vilka metoder som används för att straffa och tysta journalister som står upp mot makthavare, menar Hanna Andersson, projektledare för Demokratijouren vid Fojo.

– Mot den bakgrunden utgör det svenska tappet i pressfrihetsindex en avgörande spricka i de grundpelare som vår demokrati vilar på.

Fojo har tagit fram en film för att uppmärksamma journalisternas situation. Filmen skildrar det faktum att allt för många journalister i Sverige har en helt oacceptabel arbetssituation. Och att hatet och hotet kan få dem att lämna yrket.

Kontakt

Hanna Andersson, projektledare Fojo, mejl hanna.andersson@lnu.se, telefon 0480–44 64 78