studenter

Hög kvalitet på forskarutbildning i psykologi när UKÄ gör ny bedömning

I mars förra året ifrågasatte Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kvaliteten på Linnéuniversitetets forskarutbildning i psykologi. UKÄ riktade bland annat kritik mot doktorandernas grad av delaktighet i universitetets verksamhet. Efter att universitetet genomfört åtgärder för att stärka kvaliteten, konstaterat nu UKÄ i en ny bedömning att utbildningen håller hög kvalitet.

UKÄ skriver i sin bedömning att Linnéuniversitetets åtgärder är relevanta och genomtänkta, och har lett till att utbildningen nu håller hög kvalitet. Sex nya doktorander har rekryterats, samtliga med arbetsplats och handledare vid Linnéuniversitetet. Universitetet har också sett över den ämnesmässiga bakgrunden hos doktoranderna och handledarna, och infört ytterligare kurser i psykologins kärnområden.

– UKÄ anser att de åtgärder vi vidtagit ger oss goda förutsättningar för att också i framtiden säkra en hög kvalitet i utbildningen. Det är såklart både glädjande och en lättnad att det arbete som lagts ned vid fakulteten har gett ett så bra och snabbt resultat, säger Ian Nicholls, dekan vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap.

Vid utvärderningen i mars 2018 ansåg UKÄ bland annat att forskarutbildningsmiljön var sårbar eftersom den var liten och bestod av få doktorander, och några av dem fanns inte på plats på Linnéuniversitetet på heltid. Därför ifrågasattes deras delaktighet i universitetets verksamhet. Vidare ansåg UKÄ att kursutbudet behövde stärkas, för att försäkra att doktoranderna hade tillräckligt kunnande om psykologiska teorier.

Kontakt

Ian Nicholls, dekan vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap, telefon 0480–44 62 58, mejl ian.nicholls@lnu.se

Simon Kristoffersson, pressansvarig, mobil 073-051 45 09, mejl simon.kristoffersson@lnu.se