förskollärare

Hög kvalitet på Linnéuniversitetets förskollärar- och grundlärarutbildningar

Idag offentliggjorde Universitetskanslerämbetet (UKÄ) sina beslut rörande examenstillstånd för förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammets tre inriktningar.

– De konstaterar att Linnéuniversitetets lärarutbildning håller hög kvalitet, och det är vi glada för! De visar också på flera goda exempel på utbildningens genomförande och hur vi organiserar av vårt arbete för utbildningskvalitet, säger Stefan Lund, dekan för nämnden för lärarutbildning.

Varje program/inriktning bedöms utifrån 13 bedömningsgrunder inom områdena Förutsättningar och Utformning, genomförande och resultat (sex examensmål; jämställdhet; uppföljning, åtgärder och återkoppling) Studentperspektiv och Arbetsliv och samverkan.

– Både förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktningarna fritidshem och 4-6 bedöms hålla hög kvalitet inom samtliga av dessa områden!

Inriktningen F-3 (för arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3) håller hög kvalitet i 11 av de 13 bedömningsgrunderna där UKÄ uppmärksammar brister i två av examensmålen som behöver följas upp. De ser där förbättringsmöjligheter för studenterna. Till exempel att studenterna i ökad grad ska tillgodogöra sig forskning samt tränas att skriva och sammanställa rapporter som förberedelse för det självständiga arbetet.

– Precis dessa utvecklingsområden identifierade och åtgärdade vi i vårt interna kvalitetsarbete redan 2016-2017, berättar Stefan Lund. De självständiga arbeten som bedömargruppen har granskat är emellertid från 2017 och denna studentkull omfattades tyvärr inte av våra kvalitetsförbättringar. 

– Vi är glada att våra lärarutbildningar håller hög kvalitet. Personalen inom vår lärarutbildning har stor kunskap och erfarenhet och ett stort engagemang. Tillsammans med våra lärarstudenters omdömen i programvärderingar och alumnenkäter är detta ett kvitto på att Linnéuniversitetets lärarutbildning rustar studenter för att verka i svensk förskola och skola.

Kontakt

Stefan Lund, dekan för nämnden för lärarutbildning, telefon 072-573 88 90, mejl stefan.lund@lnu.se
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se