Nobelmedalj

Hubert Fromlet: Det är hög tid att hitta kvinnliga ekonomipristagare

Med anledning av internationella kvinnodagen den 8 mars reflekterar professor Hubert Fromlet över varför det är så få kvinnor som tilldelats Riksbankens ekonomipris – även kallat Nobelpriset i ekonomi.

– Jag argumenterar framför allt starkt för att öka ansträngningarna att hitta kvinnliga ekonomipristagare (se också min debattartikel i Dagens Industri från den 5 oktober 2018). En enda kvinnlig ekonomipristagare hittills (Elinor Ostrom 2009) ter sig helt otillräckligt, förklarar Hubert Fromlet och fortsätter:

– Likväl gäller det att även ämnesmässigt tänka bredare än hittills vid valet av pristagare. Exempelvis borde ekonomi och politik, ekonomi och psykologi, ekonomi och hälsa, ekonomi och fattigdom, ekonomi och jämställdhet plus andra sociala infallsvinklar definitivt hamna mer i rampljuset vid urvalsprocessen för ekonomipriset.

– Själv har jag också hittat ett antal kvinnliga priskandidater med sådan interdisciplinär forskning – en inriktning som dessutom ofta är närmare verkligheten (se https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2018/vem-tilldelas-nobelpriset-i-ekonomi/). Detta borde priskommittén också uppmärksamma mer än hittills. Det säger jag utan att för den sakens skull ifrågasätta den (mer) teoretiska forskningen, förklarar han.

Hubert Fromlet är också frågande till varför hittills i stort sett samtliga ekonomipristagare har varit över 60 år gamla. Han är medveten om att det oftast är fördelaktigt att ha långa utvärderingsperioder, men anser att vid speciellt framgångsrik och banbrytande forskning borde också yngre kandidater kunna få chansen. Han lyfter till exempel fram utvecklings- och fattigdomsforskaren Ester Duflo med sina fältexperiment och mikroekonomen Susan Athey som positiva kandidatexempel för den yngre forskargenerationen.

– Det bör finnas utrymme till visst omtänkande vid valet av ekonomipristagare – både avseende forskningsämnen och framtagningen av kvinnliga priskandidater. Till saken hör också att fler kvinnor borde kunna väljas in i pris- och nomineringskommittéerna, avslutar Hubert Fromlet. dtext.

Kontakt

Hubert Fromlet, affilierad professor, 070-768 49 92, hubert.fromlet@gmail.com

Carina Sörgårn, forskningskommunikatör, 0470-70 85 52, carina.sorgarn@lnu.se