Studenter boxas

På begäran: Human Kinetics – tidskrifter inom träning, sport och hälsa

Efter önskemål har Universitetsbiblioteket köpt in och ger nu tillgång till ett antal tidskrifter inom träning, sport och hälsa som ges ut av Human Kinetics.

Via Universitetsbiblioteket får du nu åtkomst till förlagets samtliga tidskrifter, vilket är 28 stycken. Målgrupp för publikationerna är forskare, lärare och studenter på universitetsnivå, men även personliga tränare, rehabiliteringsspecialister, idrottare, tränare, fysiska pedagoger och nutritionister.

Länk till Human Kinetics