deltagarna vid konferensen

iInstitute medarrangör för internationell sommarskola om digital humaniora

Forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap och medieteknik föreläste och höll i workshoppar vid Bal-Adria 2019 i Kroatien.

Den 16-22 juni 2019 hölls den första Baltic-Adriatic Summer School on Digital Humanities i Zadar i Kroatien. Huvudarrangörer var iInstitute vid Linnéuniversitetet och Department of Information Sciences vid University of Zadar. Deltagarna kom från åtta europeiska länder och var studenter på masternivå, doktorander, postdoktorer och forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, liksom yrkesarbetande inom kulturarvssektorn.

Under konferensen medverkade flera forskare från Linnéuniversitetet. Dan Kohen och Marcelo Milrad, lektor respektive professor i medieteknik, hjälpte deltagarna att utveckla sitt datamässiga tänkesätt och lärde dem grunderna i programmeringsspråket Python, för att kunna arbeta med stora uppsättningar data från humaniora.

Koraljka Golub, docent på institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet, gav tillsammans med Anna Foka från Uppsala universitet en översikt över digitala forskningsmetoder inom konst och humaniora, som visualisering, GIS (geografiska informationssystem), länkade öppna data och automatisk identifiering av ämnen i text.

Läs mer på konferensens webbplats.