pristagare

Infomaker Scandinavia AB kammade hem Årets universitetspartner

När Linnéuniversitetets pris Årets universitetspartner i Kalmar län delades ut för andra året gick det till it-företaget Infomaker Scandinavia AB från Kalmar. Syftet med priset är att lyfta fram partnerskap och det ömsesidiga utbytet mellan akademin och samhället

Bildtext: Prisutdelare Ann-Charlotte Larsson, vice rektor, och Peter Aronsson, rektor, tillsammans med Peter Månsson, Nina Månsson och Patrik Granlöv från Infomaker Scandinavia AB. Företaget nominerades bland andra av institutionen för datavetenskap, representerad av Diana Unander.

– Fantastiskt roligt, vi blev glada redan över nomineringen så det här känns väldigt bra! Jag blir rörd, glad och ödmjuk på samma gång över orden i motiveringen, sa Peter Månsson, utvecklingsansvarig på Infomaker Scandinavia AB, när han tillsammans med Patrik Granlöv och Nina Månsson tog emot priset.

– Det är en värdig vinnare, utsedd i stark konkurrens. Infomakers sätt att samverka stämmer väldigt bra överens med hur Linnéuniversitetet vill driva samarbeten i regionen, säger Ann-Charlotte Larsson, vicerektor med ansvar för samhällelig drivkraft vid Linnéuniversitetet.

Juryns motivering
Infomaker Scandinavia AB låter samverkan med Linnéuniversitetet vara en del av företagets strategiska arbete med utbildning, innovation och kompetensförsörjning. Infomaker Scandinavia AB är nyfikna och experimentella i sitt sätt att möta studenter och forskare. Att delta som gästföreläsare, i utbildningsplanering och mentorprogram samt informellt i sociala aktiviteter tillsammans med studentföreningarna, är några av formerna för samarbete. Genom att även vara drivande i utveckling och genomförande av utbildningar för yrkesverksamma och för att inspirera fler tjejer att välja IT som utbildning och yrke, bidrar Infomaker Scandinavia AB också till branschens utveckling. Företaget manifesterar i sin samverkan orden nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet.

Fakta
Kriterierna för priset är bland annat viljan att samarbeta med studenter, lärare och forskare, och hur närvarande och deltagande organisationen är i Linnéuniversitetets aktiviteter. Vinnaren utses genom röstning i kommittén för samhällelig drivkraft där sex ordinarie ledamöter har utgjort en jury med varsin röst – en för varje fakultet. Kommittén driver Linnéuniversitetets strategiska arbete inom samhällelig drivkraft, som bland annat omfattar samverkan med samhället.

Priset delades ut i samband med Guldfesten i Kalmar den 9 mars. Förutom Infomaker Scandinavia var också omsorgsförvaltningen vid Kalmar kommun samt Kalmar Energi AB nominerade.

Kontakt
Peter Månsson, Infomaker AB, mobil 070 55 884 80, mejl peter.mansson@infomaker.se
Ann-Charlotte Larsson, vicerektor, mobil 073–039 38 92, mejl ann-charlotte.larsson@lnu.se
Katarina Ek, avdelningen för externa relationer, mobil 070–838 64 13, mejl katarina.ek@lnu.se