Jonas Björnlund, Emma Hermansson, Pär Stihl

Innovativt företag med i IVAs 100-lista

Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien fyller 100 år och lanserar en 100-lista över forskning som kan ligga till grund för innovation. Ett av företagen i listan är AvBit, ett startup-företag som utvecklat en barn-avatar för träning på intervjuer med barn.

Den 20 mars möttes forskare från Sveriges lärosäten och näringslivet på evenemanget R2B Summit 2019. Där lanserade Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien (IVA) en 100-lista för att fira att det är 100 år sedan IVA grundades. Listan samlar forskning som kan ligga till grund för innovation i form av nya företag, nya produkter och tjänster, affärsutveckling eller annan form av nytta.

Ett av företagen i IVAs 100-lista är AvBit Labs, ett startup-företag med rötterna i forskning i polisvetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet. Man har utvecklat en avatar i form av ett datoranimerat barn som styrs av en annan person vars röst förvandlas i realtid till en barnröst. Denna avatar kan användas till att med stor realism träna på intervjusituationer med barn inom yrkesgrupper som exempelvis poliser och socialtjänst.

– Det här är ett kvitto på att vi ligger i framkant och att det finns ett stort intresse även bland IVA:s medlemmar, som till stor del består av teknikföretag. Jag är stolt över att AvBit kommit in på den här listan, säger Emma Hermansson, innovationsrådgivare på Grants and Innovation Office vid Linnéunivetsitetet.

Mer information

Bilden: Från vänster Jonas Björnlund, ordförande i AvBit Labs; Emma Hermansson, innovationsrådgivare vid Linnéuniversitetet; Pär Stihl, lärare på polisutbildningen och innovator.