PreCoM-partner och EU-representanter vid Technical Review-mötet

Innovativt system för underhåll av maskiner halvvägs mot målet

Moduler som övervakar maskiner, förutsäger underhåll och visar hur man byter reservdelar. Intelligenta algoritmer som analyserar all data. Tester ute i industrin på gång. Forskningsprojektet PreCoM har hunnit halvvägs mot sitt mål att hjälpa industriföretag förutsäga behovet av underhåll och därmed spara pengar och arbete.

35 medarbetare från 17 partner i sex olika länder är i full gång med arbetet med ett nytt beslutsstödsystem för industrin. Projektet, som heter PreCoM, drog igång i november 2017 och ska vara klart i oktober 2020. När vi nu skriver sommaren 2019 har halva tiden för projektet gått och frågan är hur långt man har hunnit.

– Vi är på god väg mot målet: ett intelligent system som med hjälp av självinlärning ska kunna förutsäga behovet av underhåll av maskiner i industrin, säger Basim Al-Najjar, professor i systemekonomi vid Linnéuniversitetet och projektledare.

Men det handlar inte enbart om att underhålla utrustning i rätt tid. Minskade produktionsförluster, besparing av energi och material, lägre kostnader och förbättring av arbetsmiljön är andra effekter som man räknar med att projektet ska resultera i.

Sensorer och big data

Systemet bygger på billiga och kraftfulla sensorer som samlar in data från maskinerna, och på smarta metoder för att analysera dessa stora datamängder. Så här långt har forskarna tagit fram 24 moduler till systemet som bland annat kan analysera maskiners status, förutsäga när något är på gång att gå sönder, rekommendera åtgärder och till och med visa hur man ska byta delar i maskinen. Man har även utvecklat det mesta av den hårdvara som behövs för att samla in data.

– Vi har också skapat en molntjänst, så att all data från systemet samlas här i Växjö, och PreCoM Brain, den övergripande intelligensen i systemet, säger Basim Al-Najjar.

Det är PreCoM Brain som, utifrån insamlad data, bestämmer vad som ska åtgärdas. Denna systemets hjärna räknar ut vilken åtgärd som är den bästa av alla tänkbara och ser till så att personalen varken får för många eller rent av motsägelsefulla meddelanden.

Tester vid årsskiftet

Vid årsskiftet väntar elddopet. Då inleds tester av systemet på två verkstadsföretag och ett pappersbruk i Spanien och Slovakien. Tester som både ska visa vad PreCoM är kapabelt till och som ska ligga till grund för en fortsatt utveckling av systemet.

– Vi hade ett avstämningsmöte med representanter från EU i maj och resultatet var positivt. Om allt går som tänkt, hoppas vi att en färdig produkt ska komma ut på marknaden under 2021, säger Basim Al-Najjar.

Mer information

Projektet PreCoM stöds av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 med omkring 60 miljoner kronor.

Basim Al-Najjar, professor i systemekonomi och projektledare, presenterar projektet PreCoM