Niklas Ammert välkomnar Cornelius Holtorf

Årets nya professorer föreläser om sin forskning

I samband med Linnéuniversitetets akademiska högtid fredag 1 februari 2019 kommer de professorer som då installeras att hålla installationsföreläsningar om sin forskning. Föreläsningarna äger rum 29-30 januari och är öppna för alla.

I år kommer fem nya professorer att föreläsa. Föreläsningar ges i Kalmar tisdag 29 januari och i Växjö onsdag 30 januari. De är öppna för alla och ingen anmälan krävs.

Välkommen att ta del av universitetets forskning inom vårdvetenskap, psykologi, pedagogik, elektroteknik och kreativt skrivande.