Anna-Lena Nilsson

Intervju i SOI: "RUVeS-modellen ger stöd i vägen framåt mot en fungerande ehälsomarknad"

Hur kan vi svara mot framtidens ökade krav på kvalitet och välfärdstjänster i samhället? Sveriges Offentliga Inköpare (SIO) har intervjuat Anna-Lena Nilsson, projektledare för RUVeS, som har utvecklat en modell för att stödja och ge kunskap om vad som behöver göras för att skapa en fungerande ehälsomarknad.

RUVeS är ett projekt finansierat av Tillväxtverket, Region Kalmar län och Linnéuniversitetet som vill öka förutsättningarna för små och medelstora företag att konkurrera på ehälsomarknaden och därmed även främja marknadens förmåga att ta till vara dessa företags kreativa potential. Projektet vill bidra till att skapa en fungerande ehälsomarknad där matchningar av lösningar och behov sker i ett samspel mellan SME och den offentliga vården och omsorgen.

– Under 2,5 år har RUVeS-projektet genom dialog med vården, omsorgen, näringslivet och myndigheter successivt klargjort vad som behöver ske för att åstadkomma en fungerande ehälsomarknad. Resultatet återges i en modell, RUVeS-modellen, berättar projektledare Anna-Lena Nilsson i en intervju med SIO. 

Läs hela artikeln från SIO här:

http://www.soi.se/aktuellt/2019/oktober/ruves

För mer information om modellen:

RUVeS - Avgörande steg mot en fungerande ehälsomarknad

Modellrapporten kommer att läggas ut på lnu.se/ruves i slutet av november.