studenter

IT-student – vill du ha en mentor?

Att som ung få möjlighet till stöd från en person med längre erfarenhet inom det valda yrkesområdet är ovärderligt! Vi söker därför dig som läst minst ett år på någon av våra IT-utbildningar och som vill ha en mentor.

Vad finns det för fördelar med att ha en mentor?

  • Du får nya perspektiv på dig själv och ditt kommande arbetsliv och kan diskutera tankar och idéer med någon som har erfarenhet av att ha arbetat inom IT-relaterade yrken.
  • Det är givande att reflektera över sina kunskaper, kompetenser och personliga egenskaper i relationen till ditt kommande arbetsliv.
  • Du får nya perspektiv på hur det är att arbeta inom din framtida bransch.
  • Du utökar ditt kontaktnät och utbyter erfarenheter med mentorer och andra studenter inom branschen.

Hur ser upplägget ut?

Mentorprogrammet inleds med en gemensam uppstartsträff för samtliga studenter och mentorer i oktober. Här ges ni också möjlighet att tillsammans lägga upp er planering. Det kommer att bli totalt sex träffar på tu man hand med din mentor under läsåret. En avslutningsträff hålls i april som summerar, utvärderar och ger möjlighet till uppföljning.

Hur anmäler jag mig?

Anmäl ditt intresse för att få en mentor här. Det finns ett begränsat antal mentorer inom IT-branschen, men det finns även andra möjligheter till mentorskap. Därför kan vi inte garantera att alla kan få en mentor i år, men vi hoppas kunna matcha så många som möjligt. Efter din initiala anmälan kommer du att få ett utökat antal frågor för att vi skall kunna matcha dig med en mentor.

Vill du ha mer information?

Läs mer om vårt mentorprogram här, eller kontakta Anders Haggren så berättar han mer. Vi ser fram emot en spännande tid tillsammans!