Joacim Rosenlund

Joacim Rosenlund tilldelas forskningsstipendium

Joacim Rosenlund har tilldelats 300 000 kr av familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse för att i sitt forskningsprojekt, ”Verktyg för cirkulär affärsmodellering”, studera erfarna ekoprenörers modell för en mer cirkulär affärsmodellering, som förebild för andra bolag.

– Cirkulära ekoprenörer handlar om entreprenörskap för att lämna slit-och släng-samhället, berättar Joacim Rosenlund. Cirkulär ekonomi är motsatsen till slit- och släng-samhället och det finns redan idag flera exempel på entreprenörer som är cirkulära.

– I min forskning ämnar jag studera dessa cirkulära ”ekoprenörer” som föregår med gott exempel ur miljösynpunkt men som samtidigt stöter på utmaningar med sina affärsmodeller. För att studera detta kommer jag att närma mig småländska ekoprenörers vardag och följa deras arbete. Kunskap om dessa cirkulära föregångare kan underlätta för beslutsfattare och andra aktörer som vill stödja en cirkulär omställning.

Om Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse

År 2012 bildades Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse. Stiftelsen har som ändamål att stödja forskning och utbildning inom nyföretagande och företagsutveckling, med särskild inriktning mot företagets tillväxt, logistik, innovation, kvalitet och internationalisering, samt ergonomi och design. En del av stiftelsens ändamål, är att varje eller vartannat år utse en eller flera personer, som erhåller ”Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium” för viljan att bryta ny mark. Läs mer: http://www.familjenjacobssonsstiftelse.se/

För mer information, kontakta

Marianne Brismar, ordförande, Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse,
Mobil: 0705-98 41 24, e-post: marianne.brismar@interceptab.se

Läs mer

Projekt: Cirkulära ekoprenörer