Juniorledarskapsakademin besöker IKEA i Älmhult

Juniorledare på IKEA-besök

Passion och Praktik. Juniorledarskapsakademins ledord passar väl in på besöket hos IKEA i Älmhult. Möte med passionerade ledare och praktiskt jobb i workshop om att våga testa, härma och lära av varandra. Och göra om - så det blir ett bättre resultat nästa gång.

Juniorledarskapsakademin har fått tillfälle att besöka IKEA Museum i Älmhult med specialanpassat upplägg om ledarskap. 

Håkan Kihlström höll ihop besöket, guidade genom IKEA-museet och gav studenterna bakgrunden till IKEA:s historia, från Ingvar Kamprads barndom till hans skicklighet som entreprenör, sammanfattat i En möbelhandlares testamente. 

Studenterna fick även träffa Michael Nilsson som berättade om sin resa till olika ledarpositioner. Och de fick lyssna på erfarna fd varuhuschefen Johan Nestor som berättade om företagets ledarskap, vikten av att lära av och respektera varandra. Johan pratade också om att det är ok att göra fel, våga fatta beslut och att det är viktigt att ha roligt på jobbet.        

I Juniorledarskapsakademin jobbar vi med ledorden Passion och Praktik. Båda orden passar väl in på besöket hos IKEA: studenterna mötte passionerade ledare och fick också praktiskt jobba i en workshop som handlade om att våga testa, härma och lära av varandra och få göra om så det blir ett bättre resultat nästa gång.

Lärdomen? Bland annat att vara ödmjuk men inte feg och insikten om att lära av varandra, att tillåtas göra om så det blir ett bättre resultat nästa gång.