fredrik och mikael

Kalmar Energi + Linnéuniversitetet + internet of things = sant!

Kalmar Energi och Linnéuniversitetet har påbörjat ett samarbete inom uppkopplade sensorer, det som kallas internet of the things (IoT). Kalmar Energi har donerat två stycken LoRaWAN-gateways till Linnéuniversitetet som kommer att möjliggöra för sensorer att skicka data till nätet via ett strömsnålt IoT-nätverk. Utrustningen ska göras öppen för både studenter och allmänhet via det öppna nätverket The Things Network (TTN) och den används även redan i befintliga kurser.

- Genom satsningen har vi skapat förutsättningar för både studenter och invånare i Kalmar att testa idéer inom internet of things, säger Fredrik Ahlgren, universitetslektor på Linnéuniversitetet. Den här typen av samarbeten är nödvändiga för att skapa en grogrund för bra utveckling i regionen.

Förhoppningen är att samarbetet ska bidra till ökad konkurrenskraft för universitetets studenter inom drift och data/IT, liksom för lokala företag som börjat intressera sig för digitaliseringslösningar. Eftersom nätverket är öppet kan vem som helst bygga sensorer och koppla upp dessa mot nätverket. Detta gynnar regionens digitaliseringsresa för att möta framtidens möjligheter och utmaningar på ett hållbart sätt. 

- Att erbjuda ny infrastruktur är en naturlig del av Kalmar Energis utvecklingsarbete. Kan det dessutom möjliggöra idéer inom internet of things-lösningar vore det fantastiskt. Jag ser fram emot att följa utvecklingen, avslutar Mikael Westling, projektledare IoT på Kalmar Energi.