Alumnen Matilda Karlsson

Karriär- och alumndag för Nutrition och livsmedels­vetenskap

Den 25 oktober anordnades karriär- och alumndagen för studenter, alumner och näringslivsrepresentanter med anknytning till kandidatprogrammet Nutrition och livsmedelsvetenskap (NutriLivs) vid Linnéuniversitetet.

Detta är ett årligen återkommande arrangemang sedan 2015, som även är en del av samarbetet mellan Kalmar kommun och Lnu för att öka samverkan mellan akademi och näringsliv i form av ”Kalmarmöten”. Under fredagseftermiddagen utbyttes erfarenheter från många olika verksamheter där alumner från NutriLivs är verksamma, vilket även inkluderade uppskattade inslag som provsmakning av smothies och ketchup.

Inbjudna gästföreläsare var Maria Åberg (RISE), Anna Karin Lindroos (SLV) samt företrädare för Kalmar och Kronobergs arbete med livsmedelsstrategier (Thomas Isaksson och Rebecka Wickström). Kvällen avslutades med en gemensam vegetarisk buffé och planering för nästa alumnträff under hösten 2020.