Helle Klein talar i mikrofon inför publiken

Konferens blev startskott mot målet att stärka demokratin

Den kunskapsmiljö som nyligen bildades vid Linnéuniversitetet för att möta de utmaningar som den svenska demokratin står inför – En ifrågasatt demokrati – är ännu i sin linda. Men förra veckan började kunskapsmiljön ta form när forskare och aktörer från det omgivande samhället för första gången samlades för att spåna idéer till forsknings-, utbildnings- och samverkansprojekt som kan stärka demokratin.

Det senaste decenniet har allt fler börjat ifrågasätta demokratins förmåga att hantera problem och utmaningar i samhället, såväl i Sverige som i resten av världen. I ljuset av detta har kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati bildats. Här ska forskare från olika ämnen och aktörer från olika delar av samhället mötas för att öka kunskapen om hur demokratin mår i vår tid och hur den kan stärkas.

På en konferens i tisdags förra veckan presenterades de tio första idéerna till forsknings-, utbildnings- och samverkansprojekt. Projektidéerna som luftades hade en bred spännvidd. Hanna Andersson från Medieinstitutet Fojo efterlyste till exempel forskning om i vilken utsträckning kvinnliga journalister får utstå hat och hur de hanterar det. Åsa Söderqvist Forkby, lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet, presenterade å sin sida ett uppslag till att forska om hur människors känsla av tillhörighet till demokratin influeras av att leva i socialt utsatta områden.

– Att så många deltog, och att de kom med så skarpa idéer och så stort engagemang, bådar gott för kunskapsmiljöns framtid. Jag kan konstatera att det finns ett stort intresse för frågor om demokratin och förutsättningar för fruktbara samarbeten framöver, sa Johanna Jormfeldt, en av arrangörerna bakom konferensen.

Konferensen avrundades med att Helle Klein, chefredaktör för tidningen Dagens Arbete, föreläste om hur demokratier historiskt sett ofta har gått mot sin död genom att ett avhumaniserande språk sakta sprider sig och normaliseras. I vår tid, sa hon, kan dessa tecken tydas, både i Sverige och i världen i stort.

– Demokratin kan aldrig tas för given. Vi måste ta förändringarna i vår tid på allvar, och därför är det ni gör här enormt viktigt, sa hon.

 

Kontakt

Johanna Jormfeldt, mobil 0470-708476, mejl johanna.jormfeldt@lnu.se

Tobias Bromander, mobil 073-0730086, mejl tobias.bromander@lnu.se

Johan Cederqvist, forskningskommunikatör, mobil 0480-446045, mejl johan.cederqvist@lnu.se