sammansatt bild av Krabbnebulosan

Krabbnebukosans utbredning uppmätt av ett internationellt forskarlag

Även om den observerades redan 1054 av kinesiska astronomer, har Krabbnebulosans utbredning vad gäller gammastrålar med mycket hög energi förblivit okänd. Ända tills nu, när ett internationellt forskarteam, med forskare från bland annat Linnéuniversitetet, har lyckats mäta nebulosans utbredning med H.E.S.S.-teleskopen i Namibia.

Krabbnebulosan är en rest av en supernova, 6 500 ljusår bort i stjärnbilden Oxen i Vintergatan. Den observerades första gången 1054 av kinesiska astronomer och är ett av de mest studerade himlaobjekten.

Den första mätningen av utbredningen av Krabbnebulosan vad gäller gammastrålar med mycket hög energi presenterades i tidskriften Nature Astronomy igår av forskarna från H.E.S.S.-teleskopen, vilka ligger i Namibia. Mätningen är ett resultat av moderna analys- och simuleringstekniker, vilka möjliggjort en precision utan motstycke inom gammastrålningastronomin.

– Krabbnebulosans utbredning beror starkt på vilket energiområde man observerar. Vinkelutbredningen av Krabbnebulosan vid energier inom gammastrålningsområdet är cirka 50 bågsekunder, eller 0,014 grader, förklarar Yvonne Becherini, docent i astrofysik vid Linnéuniversitetet och medlem av H.E.S.S.-gruppen.

Fyra forskare vid Linnéuniversitetet finns i den långa listan över medförfattare, vilken innehåller fler än 200 forskare: förutom Yvonne Becherini också Tomas Bylund, Michael Punch och Mohanraj Senniappan vid forskargruppen Astropartikelfysik.

- Vid Linnéuniversitetet har vi bidragit till de interna diskussionerna inom H.E.S.S. om analysen och om upptäckterna, säger Yvonne Becherini.

Mer information

Bildtext

Röntgenstrålningen från Krabbnebulosan fångad av Chandra-teleskopet visas i mitten i gult/orange (bild med tillstånd av M. C. Weisskopf och J. J. Kolodziejczak). De blå punkterna anger de rekonstruerade riktningarna för förekomsterna av gammastrålar mätt med H.E.S.S.-teleskopen. Den vita cirkeln visar motsvarande utbredning av Krabbnebulosan, beräknad av H.E.S.S.-forskarna.