Walk the Talk

CIRTOINNO: Kreativitet och samskapande på retreatcenter i de småländska skogarna

Nu har vårt filmmaterial kompletterats med exempel från Mundekulla retreatcenter som ligger avskilt i ett skogsområde i Småland. Just tystnaden och avskildheten är en av centrets USPs som man värnar särskilt om. För många retreat och kurser som hålls på Mundekulla är det viktigt och kanske till och med avgörande.

Mundekulla ägs och drivs av Peter Elmberg som understryker att maximera verksamheten inte är i fokus, det är däremot att optimera storleken av verksamheten relativt dess syfte och förutsättningar, och att låta den växa fram på ett naturligt sätt. Det har Mundekulla gjort under ungefär 20 år nu och Peter känner att det även är dags att ge tillbaka till samhället. Han har bland annat dragit igång ett nätverk där han ger råd till nya entreprenörer så att de inte ska behöva tampas med samma utmaningar som han själv. Peter betonar att samarbete är essentiellt för vår framtid på planeten. Vi kan inte fortsätta att se andra företagare som våra konkurrenter som i det konventionella ekonomiska systemet. Vi bör se varandra som kollegor och samskapare av den värld vi lever i. Vi på verkar alla varandras upplevelse här på jorden.

Exempel på samarbeten är att Mundekulla köper in biokol från ett närliggande retreatcenter, de betalar halva resesumman för de som tar taxi till centret till lokala taxibolaget, och Peter själv ska snart framträda som artist på ett annat retreatcenter. Ytterligare ett sätt att stödja andra och varandra är att Peter gärna tar in egenföretagare till Mundekulla istället för att anställa eftersom det bidrar till att stärka dem. Clinton, till exempel, odlar grönsaker på Mundekulla som Peter sedan ska köpa in.

På Mundekulla pågår mycket återvinning, återanvändning och upcycling. Halva kostnaden för konstruktionen av byggnaderna har sparats in på så vis. Ett sällan förekommande men föredömligt sätt att tänka på hos Mundekulla är att designa utefter det material som man har tillgång till. De fick till exempel möjlighet att köpa använda fönster för en låg kostnad och planerade utformningen av den nya restaurangen, både till form och storlek, utefter dem.

I köket är det liknande tänk. Stephanie, som är chef i köket, tipsar om att utgå ifrån vad som finns tillgängligt lokalt när det gäller ekologiska grönsaker och utforma menyn utefter det istället för att sätta en meny och sedan behöva ta in matprodukter som inte är ekologiska eller långväga för att kunna laga maträtterna. Detta är kanske något vi alla kan ta till oss och inspireras av i våra hem och dagliga liv. För Stephanie har ett ökat fokus på cirkularitet på kursgården inneburit en mer kreativ tillvaro på jobbet och en ökad medvetenhet kring vad som går att åstadkomma. Hon framhåller att det ska vara roligt också, hon försöker väva in glädje och överraskningar i arbetet med att skapa mer hållbara och cirkulära lösningar. Hon tror även på att undvika att uttrycka måsten och krav till besökare utan litar istället till att de naturligt blir intresserade av att bidra till medveten konsumtion genom att de direkt får känna på skillnaden i upplevelse mellan det konventionella och det som arbetats fram med omtänksamhet och med lokala och rena kvalitetsråvaror.

Intervju
Peter berättar om den nya salen skapad av trä från omgivande marker, sågade på lokalt sågeri och där de fantastiska begagnade fönstren donerats. Lina Lindell, Linnéuniversitetet
Stephanie
Stephanie har deltagit i vår workshop i Design Thinking och berättar om hur det kan användas inom ett arbetsteam på ett mindre företag. Lina Lindell, Linnéuniversitetet
Clinton
Clinton är egenföretagare som odlar för Mundekulla på Mundekulla ägor. Lina Lindell, Linnéuniversitetet