Inledningstal

Kunskapsutbyte och utveckling i fokus vid Glasbranschdagen i Pukeberg

Glas är ett miljövänligt material med många intressanta egenskaper som erbjuder stora möjligheter inom en rad branscher. Den tekniska utvecklingen går i rasande fart och för att kunna främja utvecklingen och bygga broar mellan näringsliv och akademi arrangerade Lidlab vid Linnéuniversitetet tillsammans med Nybro kommun och Smart Housing en glasbranschdag i Pukeberg.

I torsdags samlades ett femtiotal personer från glasbranschen och akademin för att lyssna på föredrag och samtala om glasets framtid och utveckling. Linneuniversitetets rektor Peter Aronsson inledde dagen med att prata om hur akademi och näringsliv kan hjälpa varandra att driva utvecklingen framåt.

– Vid Linnéuniversitetet arbetar vi med kunskap och utveckling. För att kunna utnyttja varandras kompetens över fakultetsgränserna har vi instiftat tre nya kunskapsmiljöer. En av dem är Avancerade material som bedriver forskning inom avancerade konstruktioner av bland annat glas och trä. Men vi är inte ensamma om att arbeta med kunskap. Ni inom glasbranschen sitter på spetskompetens och erfarenheter och vi behöver hitta ett bra sätt att samarbeta för att stärka varandra, säger Peter Aronsson i sitt inledningstal.

Kent Persson, professor vid Lunds universitet, pratade om byggbranschens utmaningar med att minska utsläppen av Co2 genom bland annat effektivare konstruktioner av glas. Han berättade också om ny teknik för att kontrollera glaset hållbarhet utan att förstöra det genom att använda ultraljud. Jerry Eriksson, glasforskare på RISE, visade teknik för att 3D-printa sandformar som ger nya möjligheter för att gjuta konstglas. Arkitekten JP Pereira visade hur de på Tengboms har använt planglas över hela fasaden på lägenhetshus byggda i trä och Oskar Storm från Saint-Gobain höll ett föredrag på temat Nya och framtida glas.

Invigning
Förmiddagen avslutades med berättelser om erfarenheterna från sanering av mark runt gamla glasbruk och en symbolisk invigningen av det nya, sanerade Pukeberg.

Eftermiddagen började med att deltagarna fick en stund att knyta kontakter.

– En programpunkt som vi har är speed meeting, det är för att deltagarna ska få möjlighet att knyta kontakter med varandra, säger Håkan Brynielsson, medarrangör från Nybro kommun.

Efter speed meeting berättade Roger Borén om verksamheten på sitt företag Hasopor, som tillverkar skumglas av återvunnet glas och Jerker Lundgren från ChromoGenics presenterade högpresterande fasadglas som anpassar sig efter solljus i symbios med klimatet.

Sharafat Ali

Från Linnéuniversitetet höll Sharafat Ali, docent vid fakulteten för teknik, en föreläsning om bioglas och dess användningsområden. Bioglas går att använda i allt från att tillverka extremt tunna men mycket tåliga skyddsfilmer för mobiltelefoner till att använda som bentransplantat vid operationer. Han presenterade en studie där 21 personer med dövhet fått bioglas inopererat i en del av örat vilket resulterat i att 17 av dem fått hörseln tillbaka. Bioglas har flera fördelar gentemot andra material vid transplantationer. Dels är det icke-giftigt och kan även främja celltillväxt och fylla en antibateriell funktion.

 

En lyckad dag avslutades med att Mikael Ludvigsson, medarrangör från Smart Housing, höll ett avslutningsföredrag där han belyste vikten av samverkan. Det är med hjälp av varandra som vi kan driva utvecklingen framåt.