Elever i klassrum

Forskning om lärarassistenter: fallstudie på tre skolor i Sverige

Regeringen storsatsar på lärarassistenter för att råda bot på lärarbristen.
Ny forskning från Linnéuniversitetet visar att de flesta lärare är nöjda över att få avlastning i vissa typer av arbetsuppgifter så att mer tid kan ägnas till undervisning.

Sedan 2017 har professor Per Lindqvist och fem kollegor på Linnéuniversitetet forskat om de initiativ som tas i svenska skolor för att avlasta lärare genom att bland annat införa lärarassistenter:
”Avlastning av lärare? Ett projekt om lärare, lärarassistenter och förhandlingar om professionella gränser”.

Forskningsmässigt är intresset att studera hur lärararbetet, delas upp, hur professionella gränser förhandlas och förskjuts samt om de avsedda avlastningseffekterna uppnås. Enkäter har skickats ut till både grundskolor och gymnasieskolor och forskarna är nästan klara med datainsamlandet. Forskningen visar att hälften av de undersökta skolorna har den typen av tjänster. I snitt har svenska skolor 1,4 lärarassistenttjänster.

Huvudstudien består av fallstudier på tre skolor av faktiska processer där avlastande yrkesgrupper, s.k. heltidsmentorer, nyligen introducerats. 
– Lärarna på dessa skolor upplever att deras arbetsbelastning är lika stor som innan.

För att få skolans ekonomi att gå ihop om man anställer heltidsmentorer, måste lärarna gå upp några timmar i undervisningstid, säger Per Lindqvist. Däremot upplever lärarna att deras arbetssituation inte är lika psykiskt påfrestande som tidigare, bland annat eftersom de har fått stöd i kontakterna med socialtjänst och vid föräldrasamtal.

Läs mer om forskningen vid Linnéuniversitetet:
"Avlastning av lärare? Ett projekt om lärare, lärarassistenter och förhandlingar om professionella gränser"

Läs mer om regeringens pressmeddelande om lärarassistenter:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/04/475-miljoner-till-satsning-for-fler-lararassistenter

Kontakt

Per Lindqvist, professor institutionen för didaktik och lärares praktik,
telefon 0480-446757, mejl per.lindqvist@lnu.se