Kreativa barn

Lärarlyftet förlängs 2020–2025

På grund av bristen på behöriga lärare är det i dag många lärare som undervisar i ämnen, årskurser och skolformer som de saknar behörighet för.

Detta innebär att många elever undervisas av lärare som saknar rätt kunskap för den undervisning de bedriver. Via fortbildningssatsningen Lärarlyftet II får verksamma lärare möjlighet att komplettera sin lärarlegitimation med ytterligare behörighet eller vidareutbilda sig till speciallärare. Fritidspedagoger får också möjlighet att komplettera sin utbildning och bli behöriga att undervisa i praktiska och estetiska ämnen.

– För att fler elever ska undervisas av behöriga lärare föreslår regeringen att satsningen Lärarlyftet II förlängs i sex år och utvidgas så att fler lärargrupper får möjlighet att ta del av kursutbudet. På så vis kan fler lärare bli behöriga och fler speciallärare utbildas, säger Anna Ekström.

Linnéuniversitetet har kontakt med Skolverket och följer utvecklingen för Lärarlyftet. Vi kommer löpande att publicera information om kurser inom Lärarlyftet.

I pressmeddelandet från regeringen meddelas även att satsningen på fler lärarassistenter utökas till 1 miljard kronor från och med 2020 för att fler lärare ska avlastas. Mer information om satsningar för skolan i budgetpropositionen för 2020 finns i länken nedan.

Läs mer i regeringens pressmeddelande från den 11 september 2019

Läs mer om Lärarlyftet II vid Linnéuniversitetet

Hör gärna av er till Regionalt utvecklingscentrum, RUC, om ni har några frågor!