Gul cykel i Almedalen

Linnéuniversitetet i Almedalen 2019 – skolutveckling och kompetensförsörjning

Linnéuniversitetet medverkar även detta år med flera olika inslag i Almedalsveckan. Forskare deltar i ett antal arrangemang som bland annat handlar om stresshantering, äldrevård och polisutbildning. Intressant för skolväsendet är exempelvis seminarier om skolutveckling och om kompetensförsörjning.

Läs mer om Linnéuniversitetet i Almedalen

Seminarium:
Lokala förutsättningar, nationella ramar – så utvecklar vi skolan
Skolan behöver utvecklas utifrån lokala behov och förutsättningar. Det kommunala huvudmannaskapet är en garant för det. På vilket sätt kan staten bidra till god skolutveckling? Finns det generella framgångsfaktorer? Vad säger forskningen? Hur kan stat och kommun ta ett gemensamt ansvar för de investeringar som krävs? Debatt om hur svensk skola kan fortsätta utvecklas och på vilket sätt staten kan göra skillnad.

Medverkar: Lena Micko 2:e vice ordförande SKL, Anna Ekström utbildningsminister och Daniel Sundberg professor i pedagogik Linnéuniversitetet med flera.

Läs mer om seminariet och se webbsändning

Seminarium:
Hur tar vi kompetensförsörjningen mot nya höjder?
Arbetsgivare saknar personal med rätt kompetens och kompetensbristen är ett reellt problem. Digitaliseringen påverkar både skolan och arbetslivet och även där saknas kompetens. Maker tour – Mot nya höjder är ett sätt att säkra framtidens kompetensförsörjning, samt att bygga nya broar mellan skolan och arbetslivet. Tillsammans med panelen diskuteras kompetensförsörjningsproblematiken och vi fokuserar på Maker tour – Mot nya höjders arbetssätt, som gör att lärare kompetensutvecklas, får intresserade elever samt att konceptet kan bidra till en bättre likvärdighet för skolan.

Medverkar: Kristina Alsér fd. landshövding Kronoberg, Sofie Schentz Magnusson tf. verksamhetschef Region Kronoberg, Peter Skogh museidirektör Tekniska Museet och Ann-Charlotte Larsson vicerektor Linnéuniversitetet med flera.

Läs mer om seminariet