Människor i fabriksmiljö

Lidlab med på näringslivsgruppsmöte i Tingsryd med 6 kommuners näringslivsansvariga

Näringslivsutvecklarna/cheferna från Nybro, Emmaboda, Torsås, Uppvidinge, Högsby och Tingsryd möttes idag på företaget Holtab. Patrik Persson, VD gav en historisk tillbakablick samt berättade hur företaget idag arbetar med etiska och moraliska värden och sätter människan i fokus. För att få in fler kvinnor i företaget tog de hjälp av kvninnliga sportstjärnor för att skapa förebilder. Det finns få kvinnor som är utbildade elektriker och andelen lär inte öka om inte bilden av elektrikeryrket förändras.

Företaget bygger bland annat nätstationer och teknikhus för att ta emot el och distrubuera ut den till tågtrafik, städer samt enskilda fastigeter, vindkraft och solel samt emobility.

Ann-Charlotte Larsson medverkade och berättade om hur Linneuniversitetet är med och samverkar med kommuner och näringslivet i regionen.

Erfarenheter från olika aktiviteter diskuterades och fokus låg på möjligheter till gemensamma konkreta insatser. Bland annat beskrevs nätverket Näringslivssamverkan i Business Kronoberg som funnits i sex år. Nätverket är mycket uppskattat och består av olika aktörer som till exempel skolledare och kommunledning. Nätverket har en moderator som organiserar och håller i alla träffar, vilket lyftes fram som en stor fördel.