Studenter

Lidlab med vid studentbesök på Högsby kommun

Idag har företrädare för Lidlab varit på besök på Högsby kommun tillsammans med studenter som läser byggnadsutformning och byggnadsingenjörsutbildningen vid Linnéuniversitetet. Högsby kommun vill bli mer attraktivt för turistnäringen och för att bli det tar de hjälp av studenterna.

Utsiktsposten Aboda Klint och naturområdet Algunnen behöver nya översiktsplaner och studenterna kommer att få arbeta med casen i en gruppuppgift som löper över en längre tid. Studenterna fick i delta i en workshop som leddes av stadsarkitekten Emil Stille. Dagens workshop gick ut på att analysera områdenas styrkor och svagheter när det gäller att attrahera olika typer av målgrupper.

Studenterna fick brottas med flera frågor som gäller planeringen av områdena. Vad behöver ändras för att attrahera exempelvis barnfamiljen, cykelturisten, naturälskaren eller träningsnarkomanen? Och vad kan göras för att camping- eller turistföretagen ska vilja etablera sig här? Många kloka synpunkter och idéer framfördes vilket lovar gott för projektresultatet.

Studenter och lärare i skog
Läraren Åke Tyrberg samtalar med studenterna om platsen vid Algunnen, där kommunen vill anlägga bebyggelse såsom flerfamiljshus.
Studenter i natur
Adoba Klint är en vacker utsiktsplats uppe på en höjd. Studenterna besökte platsen som en del av workshopen och för att se vilka naturresurser det finns i kommunen.