Karta

Lidlab och studenter besökte Emmaboda för samverkan inom samhällsplanering

Studenter som läser byggnadsutformning och byggnadsingenjörsutbildningen vid Linnéuniversitetet besökte idag tillsammans med Lidlab tekniska förvaltningen vid Emmaboda kommun. Studenterna fick i uppgift att ta fram förslag till stadsplanering kring centrumtorget och nybyggnation av bostäder vid Mjusjön.

Emmaboda har idag 9400 invånare och en bostadsbrist börjar växa fram. En annan utmaning för kommunen är att ta fram en ny översiktsplan och en idékatalog eftersom dessa börjar bli utdaterade, berättar kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson. Samtidigt ligger Emmaboda på bra pendlingsavstånd från både Kalmar, Växjö och Karlskrona vilket borde kunna locka människor att flytta dit.

De nya översiktsplanerna behöver visualiseras och kommuniceras mot fler olika målgrupper. Till detta har Emmaboda tagit studenter från Byggnadsutformning vid Linnéuniversitetet till hjälp. Studenterna ska arbeta fram bland annat förslag till nybyggnation av bostäder, både enfamiljs- och flerfamiljshus vid området kring Mjusjön.

Människor vid sjö
Markägaren Jean-Peter Gustavsson mötte upp studenterna vid strandkanten där en badplats har anordnats. Han berättade om platsen och tog med dem till platsen där den nya bebyggelsen är tänkt.
Människor i skogsmiljö
Läraren Åke Tyrberg och arkitekten Eva Haraldsson diskuterade med studentgrupperna vad de behöver tänka på, titta på, studera vegetationen, gå i terrängen, skapa en bild av platsen för att på bästa sätt kunna planera och utföra uppgiften som studenterna kommer att arbeta med i flera veckor fram till redovisningen i maj.