Kollage på studenter

Hjälp oss spegla mångfalden på universitetet!

På Linnéuniversitetet ska alla känna sig välkomna. Vi är måna om att kommunicera detta på alla sätt. Vi kommer därför att anordna ett par fototillfällen i september för att ytterligare bredda vårt bild- och filmmaterial, och då behöver vi din hjälp.

Vi är medvetna om att vårt bild- och filmmaterial inte fullt ut speglar den fantastiska mångfald som finns vid universitetet, och vi vill gärna bli bättre på det. I september kommer vi därför att anordna ett par fototillfällen för att ytterligare bredda vårt bild- och filmmaterial, så att det lever upp till den mångfald som Linnéuniversitetet representerar.

Ett fototillfälle kommer att arrangeras på campus i Växjö (18/9 kl 11:30-14:00) och ett på Universitetskajen i Kalmar (19/9 kl 11:30-14:00). Båda tillfällena kommer att inledas med fika, som vi bjuder på, och lite uppsnack där du får möjlighet att lära känna de studenter som ska vara med vid samma fototillfälle som du.

Anmäl dig redan idag! 

Anmäl dig

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret. Om du är inloggad och ändå inte kan skicka det, se till att "Do not track" inte är aktiverat i din webbläsares inställningar.
Ort

Medgivande

GDPR är ett EU-direktiv som syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Linnéuniversitetet är personuppgiftsansvarig, dvs ansvarig för hantering av de personuppgifter som avses i detta medgivande.
Du har rätt att begära att få återkalla ditt medgivande, begära rättning av felaktiga uppgifter och begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade. För att göra det vänder du dig till personuppgiftsombudet på Linnéuniversitetet. dataskyddsombud@lnu.se Att återkalla sitt medgivande innebär inte alltid att Linnéuniversitetet kan uppfylla denna önskan då undantag kan gälla när andra lagar och förordningar är tillämpliga. Mer information om vad som gäller finns här.

Jag medger att uppgifter i detta formulär fritt får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med syftet som angivits i informationstexten ovan.
Jag har läst och förstått ovanstående villkor.