Porträttbild på kvinna

Linda Andersson Burnett utsedd till Wallenberg Academy Fellow 2019 – ska undersöka hur Carl von Linné bidrog till medborgarforskning

Linda Andersson Burnett, forskare i historia vid Linnéuniversitetet och verksam i spetsforskningscentret Concurrences, har utsetts till Wallenberg Academy Fellow 2019. Den prestigefulla utnämningen innebär att Linda nu startar ett forskningsprojekt om hur Carl von Linné inspirerade till medborgarforskning, där människor från alla samhällets skikt deltog i kunskapsinhämtning.

Forskningsprogrammet Wallenberg Academy Fellows, som inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2012, ger de främsta unga forskarna långsiktiga resurser för att koncentrera sig på sin forskning. Linda Andersson Burnett har nu utsetts till en av dem och tilldelas 5 miljoner kronor till det fem år långa projektet.

– Det känns fantastiskt! Det här är en möjlighet att undersöka hur allmänheten blev involverad i linneansk forskning och samlande. Min förhoppning är att projektet kan bidra till både synen på vetenskapshistorien såväl som nutida diskussioner om medborgarforskning och museisamlingar. Jag kommer att göra arkivstudier och utgå från material från British museum i London, och universitetsmuseerna i Edinburgh och Aberdeen, säger Linda.

När forskare tar hjälp av allmänheten för att exempelvis övervaka förändringar i fågelpopulationer kallas det medborgarforskning.  Fenomenet beskrivs ofta som något nytt, men har funnits under lång tid. Under 1740- och 1750-talen skrev Linné instruktioner för hur resande naturalhistoriker skulle gå tillväga när de kartlade naturen. Dessa blev populära och började användas internationellt.

Linda Andersson Burnett ska studera hur Linnés instruktioner, och nya instruktioner inspirerade av Linné,  användes i Storbritannien och det brittiska imperiet, där allt från handelsmän och sjöfarare till missionärer och koloniernas ursprungsinvånare bidrog till insamling av kunskap och föremål. 

– Med tanke på de globala utmaningar vi ser i samhället idag, till exempel klimatförändringar och social orättvisa, spelar historisk forskning en viktig roll för att bättre förstå förhållandet mellan vetenskaplig praktik och långsiktiga utvecklingstrender, säger Linda.

Linda är den första forskaren vid Linnéuniversitetet som utses till Wallenberg Academy Fellow.

– Det är en stor glädje att Linda tack vare utnämningen får långsiktiga förutsättningar att bygga en internationell forskargrupp med bas just i forskning om Carl von Linnés mindre uppmärksammade metoder, vid just Linnéuniversitetet, säger Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson.

Kontakt

Linda Andersson Burnett, forskare, telefon 0470–70 88 93, mejl linda.anderssonburnett@lnu.se

Simon Kristoffersson, forskningskommunikatör, mobil 073–051 45 09, mejl simon.kristoffersson@lnu.se

Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien