Pride-flagga

Linnéstudenterna blir första studentkår att HBTQ-diplomeras

Som första studentkår i Sverige blir nu Linnéstudenterna HBTQ-diplomerade. Nu vill de inspirera andra studentkårer att följa deras exempel.

– Som studentkår representerar vi alla studenter och jag tycker det är extremt viktigt att alla studenter kan komma till oss och bli bemötta på ett bra och inkluderande sätt. Att vi blir den första HBTQ-diplomerade studentkåren i Sverige ser vi självklart positivt på också, förhoppningsvis kommer andra kårer följa i våra fotspår inom en snar framtid, säger ordförande Linn Andersson.

För diplomeringen har alla i styrelsens presidium samt anställda tjänstepersoner deltagit i två utbildningstillfällen om hur de kan tillämpa ett inkluderande och icke-heteronormativt förhållningssätt i sitt arbete. Studentkåren har sett över alla sina aktiviteter och dokument för att kunna göra verksamheten ännu mer inkluderande.

– Ett konkret första steg har varit att inte acceptera utställare på våra välkomstmässor som uttalar sig emot HBTQ-personers rättigheter.  Vi jobbar också med att uppmärksamma HBTQ-frågor genom våra sociala medier och på vårat medlemskaffe. Under PRIDE-veckan kommer vi ta in föreläsare och delta i paraden under lördagen. Vi har även satt upp Pride-flaggor i expeditionen dit våra besökare kommer för att träffa oss, berättar Linn vidare.

Under utbildningen har Linnéstudenterna också sett över det språk de använder i utskick och marknadsföring för att säkerställa att det är inkluderande mot alla studenter, detta har gjorts på både svenska och engelska.

HBTQ ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Källa: RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter