Träd och studenter

Linnéuniversitetet ansluter sig till Klimatramverket för universitet och högskolor

Det krävs en genomgripande klimatomställning av våra samhällen om vi ska begränsa den globala uppvärmningen och nå 1,5-gradersmålet. Därför ansluter sig Linnéuniversitetet till det nationella Klimatramverket för universitet och högskolor, med ambitionen att bidra till klimatomställningen genom att ta fram klimatstrategier och minska utsläppen.

Klimatramverket är gemensamt och anger hur varje lärosäte kan förhålla sig till klimatomställningen och minska sina utsläpp av växthusgaser. Till 2030 ska varje lärosäte som anslutit sig till Klimatramverket ha genomfört åtgärder så att de ligger i linje med med samhällets nationella och internationella klimatmål, till exempel Parisavtalets 1,5-gradersmål.

– Linnéuniversitetet har, liksom andra universitet, en central roll i arbetet med att motverka klimatförändringar. Vi bidrar med kunskap genom utbildning och forskning, men vi måste också bidra genom att minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet, säger Catherine Legrand, prorektor vid Linnéuniversitetet.

Genom att skriva på Klimatramverket kommer Linnéuniversitetet att ta fram klimatstrategier och åtgärder för utsläppsminskningar. För Linnéuniversitetet ingår klimatarbetet i det bredare arbetet med Agenda 2030, där universitetet tar ett brett grepp om hållbarhetsområdet och där mål och åtgärder tas fram inom såväl ekologiska som sociala och ekonomiska aspekter av hållbarhet.

Klimatramverket inleddes hösten 2018, på initiativ av KTH och Chalmers. Än så länge har bara Linnéuniversitetet anslutit sig.

Kontakt

Catherine Legrand, prorektor, mobil 070–438 06 18, mejl catherine.legrand@lnu.se

Simon Kristoffersson, pressansvarig, mobil 073-051 45 09, mejl simon.kristoffersson@lnu.se