byggnad

Linnéuniversitetet får 9,8 miljoner kronor för att starta första forskarskolan inom IT i Kosovo

Linnéuniversitetet har beviljats närmare 9,8 miljoner kronor (909 300 euro) från EU-programmet Erasmus + för att starta upp och utveckla en forskarskola inom IT-området i Kosovo. Projektet startar den 15 november och sträcker sig över tre år. Målet är att skapa en nationell utbildningsplan för forskarutbildning inom IT-området för att bidra till utvecklingen av landets forskningskompetens.

Förhoppningen är att forskarutbildningen ska hjälpa till att utveckla forskningskompetensen, och därmed bidra till både utvecklingen av högre utbildning samt utvecklingen av näringsliv och offentlig sektor i Kosovo.

– Fakulteten för teknik har sedan 2006 samarbetat med universitet på västra Balkan, genom bland annat utbytesprojekt. Idén att bidra i uppbyggnaden av en forskarutbildning kom i samband med vårt utbyte med University for Business and Technology, Kosovo, under hösten 2018, säger Anita Mirijamdotter, professor i informatik vid Linnéuniversitetet och koordinator för projektet.

Forskarutbildning saknades

När Anita Mirijamdotter och hennes kollegor tittade närmare på behoven såg de att det vid tillfället inte fanns någon forskarutbildning inom IT-området i Kosovo – samtidigt som IT är ett nationellt prioriterat utvecklingsområde i landet.

– Vi har flera anställda vid Linnéuniversitetet som har sin bakgrund på västra Balkan, och vi har haft flera kosovanska doktorander som har disputerat på fakulteten. Därför finns också en stor drivkraft att vara med och bidra till regionens utveckling – utbildningsmässigt, socialt och ekonomiskt. Där ser vi att forskarskolan kan spela en viktig roll, säger Anita.

Fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet står bakom projektet, som är ett led i fakultetens internationaliseringsverksamhet och även kommer att gynna fakultetens forskning inom området. Ambitionen är att fakultetens forskarutbildning inom data- och informationsvetenskap kan bli en modell för den nationella forskarutbildningen i Kosovo.

– Våra lektorer och professorer kan bidra med sina kompetenser genom handledning i olika doktorandprojekt. Dessa kommer att vara kopplade till problematik som är relevant för Kosovos näringsliv, organisationer och deras utveckling, vilket även ger ett samhällsnyttigt perspektiv som vi kan lära oss av på hemmaplan i vår utveckling av kunskapsmiljöer, säger Anita.

Mer om projektet

De kosovanska universitet som i inledningsskedet medverkar är University for Business and Technology, University of Prishtina och University of Prizren Ukshin Hoti. Ministry of Education, Science and Technology och Accreditation Office är partnerorganisationer i Kosovo för att projektet dels ska vara nationellt förankrat på myndighetsnivå, dels för att forskarskolan ska ha en hållbar fortsättning efter projektets slut.

Övriga universitet som ingår i projektet är Norwegian University of Science and Technology och South-East European Research Centre, Grekland. Dessa universitet har också aktiva samarbeten i regionen.

Kontakt

Anita Mirijamdotter, professor i informatik och koordinator för projektet, mobil 070–337 75 24, mejl anita.mirijamdotter@lnu.se

Simon Kristoffersson, kommunikatör, mobil 073–051 45 09, mejl simon.kristoffersson@lnu.se