Studenter

Linnéuniversitetet har störst ökning i hela landet sett till antal sökande studenter

4 500 fler studenter har sökt vårterminens program och kurser jämfört med förra året. Linnéuniversitetets 37 500 sökande är en ökning med 13,5 procent och innebär störst ökning bland alla universitet och högskolor i hela landet.

Störst har ökningen varit i antal sökande till fristående kurser men intresset har även varit stort för program. När det gäller förstahandssökande ser vi en ökning från 15 888 för vårterminen 2019 till 17 568 sökande för vårterminen 2020.

– Det är en glädjande ökning, framförallt att antalet förstahandssökande ökar. Det är gott att vårt utbud av program och kurser har den attraktionskraften och väldigt kul att se då vi haft en liten svacka i två år, säger rektor Peter Aronsson till Smålandsposten.

Från att Linnéuniversitetet grundades 2010 steg antalet sökande årligen fram tills för ett par år sedan då trenden vände. I och med det ökande antalet sökande till vårterminens program och kurser verkar svackan nu vara på väg att gå över. Flera faktorer kan ligga bakom och än så länge är det för tidigt för analys.

– Jag vill såklart gärna tro att det är vårt arbete med att fortsätta att utveckla campusområdet samt Universitetskajen och visa vilket attraktivt lärocenter vi är som ligger bakom. Samtidigt ser vi en avmattad konjunktur och att siffrorna är mer positiva i hela landet, säger Peter Aronsson.