Student i pedagogiska tankar bakom rönnbär

Linnéuniversitetet är ny värd för den vetenskapliga tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige

Sedan en tid tillbaka drivs den vetenskapliga tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige i Linnéuniversitetets regi.

Pedagogisk forskning i Sverige följer, dokumenterar, granskar och debatterar forskning inom det pedagogiska kunskapsområdet i form av forskningsartiklar, essäer, debattartiklar, recensioner av nyutkommen litteratur och fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter på aktuella doktorsavhandlingar. Sedan starten 1996 har tidskriften blivit ett centralt forum för att driva kunskapsutvecklingen och den samlade diskussionen kring pedagogiska frågor i Sverige framåt. Tidskriften vänder sig till alla som är intresserade av pedagogiska frågor, men riktar sig särskilt till forskare, lärare, doktorander och studerande vid universitet och högskolor i Sverige och övriga Skandinavien.

Här kan du läsa mer om tidskriften

Här kan du prenumerera på tidskriften

Som en förlängning till tidskriften erbjuds också en ny online-portal som utgör en interaktiv kommunikationsplattform www.pedagogiskforskning.se för ett breddat samtal i olika former och för relevant information för alla intresserade av forskning relaterat till det pedagogiska kunskapsområdet. Här finner du exempelvis debattinlägg, recensioner av nyutkommen litteratur, aktuella doktorsavhandlingar, annonsering av för fältet relevanta konferenser, en forskarblogg och andra nyheter såsom kurser inom forskarutbildning.