Stad från ovan

Linnéuniversitetet medarrangerar höstens mjukvarukonferens STEW i Lund

Konferensen hålls i Lund den 13-14 november 2019. Syftet med STEW är att främja samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Vid STEW vill vi göra forskning och projektresultat synliga och stimulera till nytt samarbete inom mjukvaruteknik. Konferensen arrangeras för att underlätta kunskapsutbyte och spridning av resultat från olika typer av samarbete. STEW är ett forum för forskare och branschrepresentanter att träffas och lära sig om aktuell, branschrelevant forskning och dela erfarenheter inom mjukvaruutveckling.

Alla är välkomna att skicka in presentationer med olika perspektiv från olika områden på årets tema Connected Society. Sista dag att skicka in är den 12 april via denna länk.

Hela ”call for presentations” finns att ladda ner här.

Har du frågor går det bra att maila till stew@swedsoft.se

STEW