studenter

Linnéuniversitetet ökar rejält i antal antagna internationella masterstudenter

Antagningsbeskeden har nu gått ut till alla som har anmält sig till höstens internationella masterutbildningar på svenska universitet och högskolor. Totalt ökar antalet antagna med tio procent jämfört med höstterminen 2018 – och Linnéuniversitetet ökar med 40 procent.

Inför höstterminen 2018 antog Linnéuniversitetet 1 132 studenter på internationella masterutbildningar. Inför höstterminen 2019 är siffran 1 583, en ökning med 40 procent.

– Vi ökar procentuellt sett mest av de universitet som antar över 1 000 studenter till internationella masterutbildningar, vilket är mycket glädjande, säger Stefan Haglund, kommunikationsstrateg inom internationell studentrekrytering vid Linnéuniversitetet.

De masterprogram vid Linnéuniversitetet som antar flest studenter är Marknadsföring, Internationella relationer samt International Business Strategy.

Läs mer
https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/2019/tio-procent-fler-antagna-till-hostens-masterutbildningar/

Kontakt
Stefan Haglund, kommunikationsstrateg inom internationell studentrekrytering, mobil 070–354 56 07, mejl stefan.haglund@lnu.se

Simon Kristoffersson, pressansvarig, mobil 073-051 45 09, mejl simon.kristoffersson@lnu.se