studenter

Liten ökning av förstahandssökande för Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet ökar när det gäller antalet förstahandssökande inför höstterminen 2019 med cirka 5 procent, och när det gäller det totala antalet sökande ökar universitetet med cirka 1 procent. Därigenom befäster man sin plats som Sverige sjätte mest sökta lärosäte.

När Antagning.se stängde ansökningen inför hösten 2019 natten till den 16 april såg Universitets- och högskolerådet att antalet sökande i princip var oförändrat jämfört med förra våren. För Linnéuniversitetets del visar årets siffror däremot en liten ökning av det totala antalet sökande och det totala antalet förstahandssökande med cirka 5 procent.

– Just nu befinner vi oss i en period med minskande studentkullar och en god konjunktur med låg arbetslöshet, och det gör att färre väljer att studera. Det känns därför positivt att vårt totala antal förstahandssökande ändå ökar, säger Maja Rudhe, sektionschef vid kommunikationsavdelningen.

Tittar man däremot enbart på utbildningsprogrammen minskar universitetet med cirka 8 procent när det gäller det totala antalet sökande, medan man ökar med cirka 8 procent när det gäller totalt antal sökande till fristående kurser.

– Vårt arbete med att utveckla vårt utbildningsutbud fortsätter, säger Niklas Ammert, vicerektor för utbildning. Vi behöver bli tydligare med att visa hur våra utbildningar svarar mot framtidens utmaningar, och vi behöver också visa att vår starka forskning profilerar och genomsyrar våra utbildningar.

Sammantaget befäster Linnéuniversitetet sin plats som landets sjätte mest sökta lärosäte genom att avståndet till Lunds universitet på femte plats minskar och avståndet till sjunde platsen ökar.

Topp fem utbildningsprogram vad gäller antal förstahandssökande

Ledarskap och organisation, 599
Webbprogrammerare, 360
Sjuksköterskespeprogrammet, 347
Socionomprogrammet, 276 
Psykologprogrammet, 266                        

Topp fem fristående kurser vad gäller antal förstahandssökande

Psykologi I, 457
Socialrätt I - juridisk översikt, 457
Projektledning I, 376
Hållbart familjeskogsbruk I, 247
Kost Näring Hälsa, 235

Kontakt

Niklas Ammert, vicerektor för utbildning, telefon 076-644 64 76, mejl niklas.ammert@lnu.se
Maja Rudhe, sektionschef på kommunikationsavdelningen, telefon 0470-70 82 11, mejl maja.rudhe@lnu.se
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se