Yvonne Becherini

Lokala beräkningsresurser är livsviktiga för Linnéuniversitetet

High-Performance Computing Center vid Linnéuniversitetet erbjuder beräknings- och lagringsresurser för att hjälpa forskare lösa stora beräknings- och big data-problem. Dessa resurser är av stor betydelse för universitetet, menar Yvonne Becherini, ledare för forskargruppen Astropartikelfysik.

– Generellt sett tycker jag att det är av stor betydelse att Linnéuniversitetet bygger en lokal infrastruktur. Det är viktigt att universitetet under kommande år blir mer och mer synligt i forskningssverige och detta kan bara ske om en infrastruktur för forskning finns tillgänglig, säger Yvonne Becherini, ledare för forskargruppen Astropartikelfysik och docent i fysik.

Astropartikelfysik (AP) använder universitetets High Performance Computing Center (HPCC) för att utföra så kallade Monte Carlo-simuleringar av responsen från sin ALTO-detektor på kosmiska gammastrålar och protoner. ALTO är ett projekt vid Linnéuniversitetet som syftar till att bygga ett observatorium för gammastrålning på södra halvklotet.

Mycket viktigt

– För vår grupp är förekomsten av lokala beräkningsresurser mycket viktigt för studierna av de förväntade resultaten från vår gammastråldetektor. Det är mycket troligt att vi snart kommer att börja analysera verkliga data från de prototyp-detektorer vi har installerat på campus i Växjö, men för detta kan vi behöva fler medarbetare i vår grupp, säger Yvonne Becherini.

Med bidrag från Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund (Märta och Erik Holmbergs donation) och ett mindre bidrag från Magnus Bergvalls stiftelse har AP kunnat köpa en extra server till HPCC. Men det är inte bara maskinvara som är av betydelse för forskningen.

– Simuleringarna är mycket processorintensiva och jag är därför glad att kunna meddela att vi kommer att inleda ett samarbete med Blekinge Tekniska Högskola, BTH, om optimering av vår programkod för simuleringarna, säger Yvonne Becherini.