CIRTOINNO

CIRTOINNO: Lyckad workshop i cirkulär ekonomi och energieffektivitet

Linnéuniversitet har nyligen avslutat en internationell utbildning i Cirkulär ekonomi med fokus på energieffektivitet, för att underlätta införandet av cirkulära lösningar för småföretagare från Sverige och Litauen.

Under två dagar fick företagare från Blekinge och Klaipeda-Palanga en inblick i hur de kan skapa cirkulära lösningar. Under första dagen gavs en introduktion till vad cirkulär ekonomi är och vi fick även en rundtur på det 3-åriga spaet Atostogų parkas beläget i Litauens kustzon. Bland deras USPs finns världens enda kommersiella bärnstensbastu och geotermala naturvatten.

Spaet har valt att satsa på långsiktigt uthålliga processer som är positiva för både hälsa och naturmiljö. De har 15 olika pooler som nästan alla renas utan klor. Resterna av den lokala leran som används i vissa signatur spa-behandlingar används som gödning i anläggningens rabatter. Även i köket arbetas det på ett medvetet sätt med att minska matsvinn. Våra konferensbakelser som inte gått åt under fikat återfanns följande dag som del av frukostbuffén. Vi återsåg även mathavret som blivit över från middagen i lunchens soppa.

Under andra dagen var det fokus på energilösningar under ledning av expert från Energikontoret. Fakta vävdes ihop med visuella exempel från anläggningen. Utöver workshopen arbetade Linnéuniversitetet tillsammans med Energikontoret med filmproduktion. Vi filmade och intervjuade deltagare, experter och spaanläggningens ägare. Utbildningen och filmerna kommer att färdigställas under våren och vara tillgängliga utan kostnad för intresserade från hösten 2019.

Utbildningen i Palanga hölls utöver av Linnéuniversitetet av Energikontor sydost, Klaipeda Chamber of Commerce Industry and Crafts (KCCI), Strategic Self management Institute, och Pomerania Development Agency. Materialet är del av en större utbildning i cirkulär ekonomi framtaget under ledning av Linnéuniversitetet med stöd av projektpartners.

Återvunnen galge
Galge tillverkad av återvunnen textil hålls upp av projektledare för Linnéuniversitetet, Lina Lindell.
Foto: Johanna Wallin, Energikontoret
Intervju
Atostogų parkas ägare Ričardas Jovaiša intervjuas av Simona Pocytė, KCCI, och filmas av Anton Barck, Linnéuniversitetet
Foto: Lina Lindell, Linnéuniversitetet