SI-ledare och personal

Lyckade utbildningsdagar för Linnéuniversitetets nya SI-ledare

Under måndagen och tisdagen har de första SI-ledarna blivit utbildade i Växjö. Samverkansinlärning, SI-PASS, är ett koncept som bygger på kollaborativt lärare där studiegrupper med nya studenter träffas regelbundet under ledning av en SI-ledare; en student som kommit längre i sin utbildning. SI-PASS har visat sig framgångsrikt både i Sverige och utomlands och kommer nu att testas under kommande termin vid Linnéuniversitetet.

Två intensiva utbildningsdagar är nu över och Linnéuniversitetet har fått sina 15 första SI-ledare. De har under ledning av Joakim Malm från Lunds universitet coachats i ledarskap och fått delta i gruppdiskussioner och övningar. Under tisdagen har de också fått öva på att hålla i studiegrupper tillsammans med erfarna SI-ledare från Lunds universitet.

Utbildningsdagarnas deltagare ser många möjligheter med konceptet och uttrycker att de själva gärna hade blivit erbjudna SI-PASS då de påbörjade sina studier.

– Jag började studera här fyra år efter gymnasiet och då hade jag tappat studieteknik och var också osäker på vad som förväntades av mig på universitetsnivå. Det är ju lätt att bli lite vilsen i början och då kan det vara skönt att ha någon som kan berätta vad som hjälpt dem. Jag hade gärna velat ha någon att vända mig till då jag började, säger Lovisa som i höst kommer att vara SI-ledare.

SI-PASS (Supplemental Instruction-Peer Assisted Study Sessions) går ut på att SI-ledaren hjälper studenterna i studiegruppen att vaska fram och explicitgöra moment i kursen som upplevs som svåra, agerar övningsledare och moderator i diskussioner för att behandla och lösa svåra moment. Tillsammans arbetar studenterna effektivt och målmedvetet i grupp för att hitta svaren på sina frågor med hjälp och ledning av SI-ledaren. Till en början kommer SI-PASS att erbjudas på 14 program vid Linnéuniversitetet och de nya studenterna kommer att informeras om denna möjlighet vid terminsstart.

– Vi vill att studenterna ska få en smidig övergång mellan gymnasiestudier eller arbete in i universitetsstudierna. Vår förhoppning är att de nya studenterna i och med SI-passen ska känna att de tillsammans kan lära och utvecklas i en trygg miljö och att de känner att de får ett sammanhang, säger studievägledare KajsMari Engdahl.