Skiss målbild campusplan

En välkomnande, trygg och hållbar kunskaps- och boendemiljö 2030

Nu finns en ny målbild med fyra utvecklingsområden för Linnéuniversitetets campus i Växjö. Det är första steget i arbetet med en ny campusplan. Under 2020 fortsätter arbetet med att konkretisera hur utvecklingen ska ske för att nå målbilden i planen.

Under onsdagen godkändes målbilden för den fysiska utvecklingen på campus i Växjö av Linnéuniversitetets och Växjö kommuns gemensamma styrgrupp. I målbilden beskrivs vikten av att synas i staden, att det finns platser för att mötas, leva och bo, vikten av att utveckla gröna värden och kulturmiljön samt värdet av att tydligare koppla samman campus och staden för att skapa en ännu mer attraktiv miljö.

–Vi har nu en målbild för att kunna skapa en begriplig, inbjudande och inspirerande miljö som stöttar visionen. Ett campus som bidrar till att vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling, säger Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet. 

– Linnéuniversitetet är viktigt för stadens tillväxt liksom att staden är viktig för universitetet. Med en gemensam målbild utvecklas vi tillsammans för ett tryggt och hållbart campus där campus också är en del av staden, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande Växjö kommun.

Målbilden har tagits fram av Växjö kommun och Linnéuniversitetet genom workshopar och möten med studenter, medarbetare, bostadsbolag och andra aktörer i och kring området. Projektet ska ta fram en ny campusplan som ska ge riktning åt den fortsatta fysiska utvecklingen av campus. Campusplanen ska vara klar under hösten 2020.

För mer information

Ta del av målbilden i sin helhet här.

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, 070-983 44 16
Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet, 0470-76 74 98
Christel Olsson, projektledare Linnéuniversitetet, 070-543 78 96
Rebecca Martinsson, projektledare Växjö kommun, 0470-433 05