äldre par

Måltidsmiljöer på Vänskapens väg

Carina Persson, universitetslektor vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Stefan Andersson, klinisk lektor på samma institution, och Annika Wahlqvist, nutritionsansvarig dietist från Kalmar kommun, var inbjudna till Omsorgsnämndens möte den 24/10 för att presentera det pågående forskningsprojektet på Vänskapens väg. Ledamöterna visade med sina många frågor på ett stort intresse och en positiv inställning till projektet: Måltidsmiljöer på särskilda boenden.

Innan mötet hölls en pressrelease i Östra Smålands Nyheter.