Mikko Laitinen, Jukka Tyrkkö, Daniel Sundberg

Många forskare på internationell språk- och datakonferens

Forskare inom språkvetenskap vid Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications presenterade konferensartiklar och höll i workshoppar om allt från big data till obestämda pronomen.

ICAME står för International Computer Archive of Modern and Medieval English och är en internationell grupp forskare inom språk- och datavetenskap som arbetar med att digitalisera engelska texter utifrån existerande texter. Vid ICAMEs årliga konferens, som i år hölls i Neuchâtel i Schweiz 1 till 5 juni, deltog ett flertal forskare från Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications.

  • Jukka Tyrkkö, professor vid institutionen för språk, organiserade en workshop vid namn Big data and the study of language and culture: Parliamentary discourse across time and space tillsammans med två kolleger.
  • Mikko Laitinen, professor i engelsk lingvistik, presenterade en artikel om variationer i obestämda pronomen i historisk amerikansk engelska betitlat Towards the inevitable demise of everybody tillsammans med ett par kolleger.
  • Magnus Levin och Jenny Ström Herold, docent respektive lektor vid institutionen för språk, presenterade ljudhärmande binom ur ett engelskt-tyskt-svenskt perspektiv som en del av workshopen Languages in time, time in languages: Phraseological perspectives.
  • Slutligen presenterade Mikko Laitinen, Jukka Tyrkkö, Magnus Levin, Alexander Lakaw, doktorand i engelsk språkvetenskap, samt Daniel Sundberg, doktorand vid institutionen för språk, en artikel om användningen av amerikansk engelska och brittisk engelska i nordiska sammanhang via Nordic Tweet Stream.

Jukka Tyrkkö blev även inröstad i styrelsen för konferensen, som nästa år äger rum i Heidelberg i Tyskland.