idrott

Manlig dominans i diskussioner om steroidanvändning kan öka risken för kvinnor

Ny forskning visar att kvinnor som använder steroider kan vara utsatta ”högre risk” eftersom diskussioner i ämnet ofta domineras av män.

Studien fann att mäns röster tog överhand över kvinnors, vilket innebar att det var svårt för kvinnor att samlas i en gemenskap för att kunna dela sina upplevelser.

Undersökningen genomfördes på ett onlineforum för steroidanvändare och fokuserade främst på anabola steroider. Studien gjordes under ledning av University of Stirling, Skottland, och presenterades nyligen vid ett internationellt symposium om dopning.

– Vår forskning fokuserar på kvinnliga dopningsanvändares erfarenheter av dopning och hur de navigerar i ett onlineforum som diskuterar steroidanvändning, säger April Henning, idrottsforskare vid University of Stirling.

– När vi tittade på den roll som kön – speciellt en dominant maskulinitet – spelade för användarnas erfarenheter, fann vi att kvinnors röster ofta dränktes av män, även i den del av forumet som var avsatt för just kvinnor och deras erfarenheter.

– Resultaten är problematiska eftersom om kvinnor söker en gemenskap att dela med sig av sina egna erfarenheter, uppfattningar och kunskap, och de sedan använder doping, så gör de det med mindre kunskap och expertis än männen. Det kan då leda till en högre risk för kvinnorna.

Studien fokuserade på ett forum för "kvinnor och steroider" och är en av de första som studerar situationen för kvinnor som väljer att dopa sig utanför den organiserade idrotten och som inte är bodybuilders.

Forskarna definierade den manliga dominansen på onlineforumet som "kulturell man-spreadning", och menar att det kan förhindra kvinnor från att delta i forumet.

– De flesta sätt att minska skadorna riktar sig till manliga användare av doping. Därför är det viktigt att vi förstår kvinnor och deras användningsmönster för att minska deras risk för skador.

Jesper Andreasson, docent vid Linnéuniversitetet, är medforskare i studien tillsammans med April Henning.

Forskningsresultaten presenterades på det internationella symposiet, Image and Performance Enhancing Drugs (IPEDs) and Polydrug Use: Knowledge, Services and Gaps, som finansieras av det brittiska Wellcome Trust.