Responsive header image

RJ stöttar Concurrences-workshop

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) finansierar den internationella workshopen “The Anthropocene, Speculative Fiction and the Gothic” med 185 000 kronor. Workshopen anordnas av Johan Höglund, forskningsledare för spetsforskningscentret Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postkolonial Studies.

Vi behöver berättelser om det som sker med jorden och vårt klimat. Men som ett flertal forskare menar är den kritiskt accepterade, realistiska romanen illa rustad att skildra globala klimatförändringar. Det arbetet utförs istället påfallande ofta av andra genrer, som science fiction, fantasy, skräck och gotik. Workshopen undersöker hur just gotik berättar om klimatförändringar och den era som kallas för ’the Anthropocene’. Att RJ går in finansierar, och därmed ser workshopens relevans, är fantastiskt roligt, säger Johan.
 
Workshopen äger rum i maj på campus i Växjö och samlar en bred internationell expertis.