Kugghjul

Medverkan på FEKIS ämneskonferens 2019

Flera forskare från kunskapsplattformen Entreprenörskap och social förändring medverkade på 2019 års FEKIS-konferens – en konferens som i år hade temat ”Företagsekonomins bidrag till en hållbar livsmiljö”.

Forskarna medverkade i två sessioner, en om samverkan och en om gröna näringar:

Samverkans byggstenar – och hur vi sätter ihop dem?

Samverkan har utvecklats till en kvalitetsaspekt av högre utbildning och forskning som högskolor och universitet hanterar på olika sätt. I den här sessionen vill vi kort dela med oss av goda och mindre bra erfarenheter från olika byggstenar i samverkan vid Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Mälardalens och Södertörns högskolor. Vi vill bjuda in till värdefulla diskussioner och delande av erfarenheter. Exempel på diskussionsfrågor:
- Hur når man balansen mellan nytta för praktiken och akademiskt bidrag?
- Hur bibehåller man sitt kritiska perspektiv och akademiska oberoende?

Medverkande från Linnéuniversitet: Malin Tillmar, Erik Rosell och Magnus Forslund

Gröna näringar – en fråga om ekosystem?

Begreppet ’gröna näringar’ förknippas med jordbruk. Och visst är landsbygdens resurser i form av jord och skog centralt i de gröna näringarna. Men entreprenörskap på landsbygden är – och behöver vara – mer än så. I den här sessionen vill vi dela med oss av exempel och forskningsresultat som tags fram vid Linnéuniversitetet och Linköpings universitet. Tillmar har exempelvis studerat konceptet ’grön omsorg’ på lantgårdar, liksom den mångfald som finns i kvinnors företagande på landsbygden samt det sektorsöverskridande som sker på landsbygden. Frankelius har studerat innovativa processer inom lantbruk men också kreativt entreprenörskap i vidare mening på mindre orter. Vi vill bjuda in till dialog om de gröna näringarnas framtid och dess relation till hållbar utveckling.
- Vilken roll kan de gröna näringarna och landsbygden spela för och i en hållbar utveckling?
- Vilka utmaningar står de gröna näringarna inför i termer av hållbarhet?

Medverkande från Linnéuniversitet: Malin Tillmar

Mer information om konferensen

https://www.hig.se/Ext/Sv/Om-Hogskolan/Evenemang/Konferenser/FEKIS-amneskonferens-2019.html