Entreprenörskap

Medverkan på Vadstena forums symposium 2019

Professor Malin Tillmar medverkade på Vadstena forums symposium 2019 den 16–17 maj. Hennes session hade rubriken Civilsamhället i samhällsbyggnadsprocessen.

Vadstena forums symposium hade i år temat: Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande? Näringslivet, det offentliga och civilsamhällets roll.

Mer information finns på Vadstena forums hemsida: http://vadstenaforum.se/symposium-2019/