Mehdi Saman Azari

Mehdis forskning ska göra smarta datasystem mer motståndskraftiga

Mehdi Saman Azari är ny doktorand vid institutionen för datavetenskap och medieteknik. Han kommer att forska om cyber-fysikaliska system med förmåga att återhämta sig utifrån extern påverkan inom ramen för forskargruppen Cyber-Physical Systems.

Mehdi Saman Azari har en magisterexamen i elektroteknik från Tarbiat Modares University i Teheran, Iran. Han har specifika kompetenser inom områdena kontrollteori och inbyggda system, och har skrivit en uppsats om att utforma aktiva, feltoleranta styrsystem.

Med den bakgrunden, i kombination med expertisen hos forskarna i forskargruppen Cyber-Physical Systems (CPS), är Mehdi väl lämpad att hantera utmaningar som adaptiv kontroll, detektering av fel och förutsägbart underhåll baserat på artificiell intelligens (AI) och maskininlärning. Att ta itu med dessa utmaningar är numera viktigt i tillämpningar som smarta städer, industri 4.0 och intelligent transport.

Mehdi kommer att medverka i flera forskningsinitiativ, bland annat själv-lagande inom Internet of Things i samband med smart felsökning och pålitlig AI-övervakning. Detta kommer att ske inom det nya, Horizon 2020-finansierade projektet Roadmaps for AI integration in the rail sector (RAILS).

– Jag håller just nu på med att utöka min kunskap om maskininlärning genom att läsa några kurser på avancerad nivå. Mitt mål är att behärska AI-tekniker för att kunna tillämpa dem på viktiga övervakningssystem för förutsägbart underhåll, säkerställning av säkerhet i närvaro av osäkerheter samt optimering av återhämtning, säger Mehdi.

Mehdis uppgifter kommer även att omfatta insatser som lärarassistent i nya kurser om inbyggda system och hantering av labbutrustningen för forskargruppen CPS.

Mehdi är även produktiv vad gäller vetenskapliga publikationer. Han har börjat bidra till att sprida sin forskning som medförfattare till två uppsatser. Dels en vitbok till konferensen CRITIS 2019, dels en uppsats med titeln Data-Driven Fault Diagnosis of Once-Through Benson Boilers (Mehdi Saman Azari, Francesco Flammini, Stefania Santini, Mauro Caporuscio) som accepterats för publicering vid en konferens arrangerad av IEEE.

Mehdi Saman Azari kommer att bedriva sina doktorandstudier med docent Francesco Flammini som huvudhandledare. Även Stefania Santini, docent vid University of Naples Federico II i Italien, och lektor Mauro Caporuscio kommer att vara handledare.