Kreativa personer med postit-lappar

Mentorprogrammet - en chans till utveckling

Programmet ger mentorer och studenter möjlighet att träffas och ta del av varandras idéer och erfarenheter. Syftet med mentorprogrammet är att stärka studentens förutsättningar för kommande karriär och arbetsliv samt att ge mentorerna möjlighet att bidra i denna process och möta framtidens medarbetare.

Ni kommer att träffas 5–6 gånger under en sexmånadersperiod. Gemensam uppstarts-, uppföljnings- och avslutningsträff ingår i programmet. Till dessa bjuds samtliga mentorer och studenter in för att mingla, utveckla nätverk samt ta del av erfarenhetsutbyte och inspiration.

  • Som mentor får du bland annat nya perspektiv på din bransch och ett utökat kontaktnät
  • Som student får du bland annat möjlighet till extra förberedelse inför yrkeslivet och till personlig utveckling.

Läs mer om och anmäl dig till mentorprogrammet